9.1 - 2005 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

1 thanh niên đi mua tạp hóa đang trên đường về bỗng dưng được triệu hồi sang thế giới khác, ở đó anh chết đi lại quay về thời điểm bắt đầu.