9.6 - 270 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Tập OVA được xem như là phần kết thúc của TV Series, tập trung vào sự cạnh tranh giữa Kisaragi Amatsuyu (Joro) và Hazuki Yasuo (Hose)