8.8 - 34 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Phần thứ ba và là phần cuối cùng của series Fruits Basket được reboot từ năm 2019