4.2 - 3452 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Một Series 4 phút nhỏ kể về các Idol ở 315 Productions trong dạng Chibi.