* Nếu bị lag, giật hoặc không có HD thì hãy ấn nút dự phòng A màu đỏ trên video nếu có

5.3 - 282 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Một Series 4 phút nhỏ kể về các Idol ở 315 Productions trong dạng Chibi.