* Nếu bị lag, giật thì hãy ấn nút dự phòng màu đỏ trên video nếu có hoặc thử dùng trình duyệt khác(Yandex,Puffin,..)

5.5 - 242 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Một Series 4 phút nhỏ kể về các Idol ở 315 Productions trong dạng Chibi.