* Nếu bị lag, giật hoặc không có HD thì hãy ấn nút dự phòng A màu đỏ trên video nếu có

9.2 - 30 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

bản OVA 2.5 được phát hành đính kèm với DanganRonpa V3!!