9.3 - 145 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

3 OVA của Shingeki no Kyojin.