7.4 - 9 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Xem bản TV sẽ rõ .Tuy nhiên bản DVD này sẽ lộ pansu nhiều hơn và máu me cũng nhiều hơn