Server Fembed, Openload có nhiều quảng cáo(lưu trữ ké nên quảng cáo do bên họ cài - không phải animehay cài vào).
Nên dùng Google Chrome để xem server P2P ko bị lỗi.
Tổng Hợp