8.2 - 43 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Tiếp theo Movie 2009. Cuộc đối đầu giữa Lupin III vs Detective Conan.