* Thông báo : Nếu bị lag thì hãy làm theo hướng dẫn sau : Đọc chi tiết
* Nếu làm theo hướng dẫn ko hết lag thì hãy ấn nút dự phòng màu đỏ trên video nếu có.

8.2 - 37 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Bắt đầu bằng chữ V trong Võ học và Kết thúc bằng chữ V trong Vếu bự