8.5 - 1245 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Ken En Ken: Aoki Kagayaki sẽ có nội dung lấy bối cảnh thời Xuân Thu chiến quốc vào những năm 770 – 476 trước công nguyên.