* Nếu bị lag, giật thì hãy ấn nút dự phòng màu đỏ trên video nếu có hoặc thử dùng trình duyệt khác(Yandex,Puffin,..)

7.8 - 64 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Kakegurui  Live Action