9.4 - 864 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Câu chuyện hằng ngày của tiểu thuyết gia nổi tiếng nhưng bị Siscon nặng với em gái tưởng tượng của mình và đám bạn xung quanh hắn.