8.6 - 42 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Bộ anime được chuyển thể từ manga có chủ đề về hoạt động ngoài trời của Afro, Phim dựa trên series spin-off