7.7 - 293 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Một trò chơi được diễn ra ở thế giới được tạo bởi "Story Tellers." Khi sinh ra, người dân ở đây được ban cho quyển "Sách Định Mệnh" được viết sẵn tất cả về cuộc đời họ. Tuy nhiên, những Story Tellers giả mạo được gọi là Chaos Tellers đã bí mật viết lại những sự kiện xấu vào sách của người khác. Nhiệm vụ được giao cho người sở hữu quyển Sách Định Mệnh với những trang trắng để đi tìm Chaos Tellers và khôi phục lại thế giới.