* Nếu bị lag, giật thì hãy ấn nút dự phòng màu đỏ trên video nếu có hoặc thử dùng trình duyệt khác(Yandex,Puffin,..)

9.1 - 259 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Phần tiếp theo của Golden Kamuy