8.4 - 42 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Bộ phim gồm 4 phân đoạn diễn ra vào tháng 3 khi Haruka sắp tốt nghiệp trung học.