* Nếu bị lag, giật thì hãy ấn nút dự phòng màu đỏ trên video nếu có hoặc thử dùng trình duyệt khác(Yandex,Puffin,..)

7.6 - 88 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Movie 21 Giới thiệu Heiji, Kazuha, và nhân vật mới Momiji.