* Nếu bị lag, giật hoặc không có HD thì hãy ấn nút dự phòng A màu đỏ trên video nếu có

9.5 - 12 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung
Dựa trên video game của Konami có 4 tập.