9.4 - 7 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Tiếp tục câu chuyện của bộ Sousei no Aquarion.