8.4 - 51 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Ajin SS2 / Phần 2, Tiếp nối câu chuyện phần 1.