9.8 - 14 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung

Phần special mới nhất của Ah! My goddess phỏng theo bộ manga cùng tên của FUJISHIMA Kosuke.