Vị trí Kích thước Chạy trong Hiện thị Ở Trạng thái Giá
Instream Video 15 ngày Trong video(PC+MB) - 5s/10s/15s Còn Trống <15k/cpm -
Masthead 970x250(*)||970x90 15 ngày Xem Vị Trí Còn Trống 2XXXXXXXX
Banner BV(PC) 720x90 15 ngày Xem Vị Trí Còn Trống 1XXXXXXXX
Banner BV(MB) 320x50 15 ngày Xem Vị Trí Còn Trống 1XXXXXXXX
floating Left+Right Banner 160x600 15 ngày Xem Vị Trí Còn Trống 1XXXXXXXX